PATIENTFÖRENINGEN    PERIFER FACIALISPARES

 

Aktuellt

2021

18 sept - Patientinformation (vuxen) till dig som har diagnostiserats med Bells pares, Patientinformation - Bells pares KS 2021

21 aug - Information inför årsmötet 2021

31 maj - StratNeuros lunchseminarieserie: "Development and function of the peripheral nervous system",

https://nyheter.ki.se/stratneuros-lunchseminarieserie-development-and-function-of-the-peripheral-nervous-system

19 maj - Webbföreläsning om facialispares (ansiktsförlamning) som uppkommit av annan orsak än stroke, Facialisparesteamet, Akademiska sjukhuset,  

https://www.akademiska.se/om-oss/events/alla-evenemang/webbaserat-oppet-hus-om-ansiktsforlamning/

7 maj - Bli medlem - Ditt stöd gör skillnad! Genom ditt medlemskap bidrar du till en ökad kunskap om perifer facialispares, bl a genom att möjliggöra olika typer av aktiviteter, sammankomster och utbildningsinsatser, t ex utbildning av stödpersoner och påverkansarbete,

Om föreningen

30 april - Läs mera om ansiktsförlamning (facialispares),  

https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/ansiktsforlamning-facialis-pares/

12 april - Save the date 19 maj! Webbföreläsning om facialispares (ansiktsförlamning) som uppkommit av annan orsak än stroke, Facialisparesteamet, Akademiska sjukhuset.

Program - Öppet hus 19 maj 2021 - Facialisparesteamet- AKS.pdf

https://www.akademiska.se/om-oss/events/alla-evenemang/webbaserat-oppet-hus-om-ansiktsforlamning/

23 mars - Save the date 19 maj! Webbföreläsning om facialispares (ansiktsförlamning) som uppkommit av annan orsak än stroke, Facialisparesteamet Akademiska sjukhuset. Program kommer senare.

https://www.akademiska.se/om-oss/events/alla-evenemang/webbaserat-oppet-hus-om-ansiktsforlamning/

17 februari - Bli medlem - Ditt stöd gör skillnad,

Om föreningen

13 februari - Perifer facialispares (ansiktsförlamning), orsaker, prognos och behandling, 

Perifer facialispares

2020

12 augusti - Inför årsmötet 2020, 

NAPFP_Information_arsmote.pdf

30 juni - Patientinformation (vuxen) till dig som har diagnostiserats med Bell’s pares, 

Bells%20pares_vuxen_2006.pdf

9 april - Patientinformation till dig med resttillstånd efter ansiktsförlamning (som inte är orsakad av stroke),  https://patientinformation.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR196-1641&docId=DocPlusSTYR196-1641&filename=Facialisparesteamet%2C%20Information%20om.pdf

19 mars - Patientinformation (vuxen) till dig som har diagnostiserats med Bells pares,  http://www.viss.nu/Global/Bilagor/onh_horsel/Facialispares_patientinformation.pdf

13 mars - OBS! Pga rådande omständigheter avseende COVID-19, är föreläsningen den 26 mars 2020 inställd. Nytt tillfälle kommer att ges i september.  Installd_fl_20200326.pdf

24 januari - "Save the date" 26 mars 2020! Inbjudan - Vill du veta mera om ansiktsförlamning?  Inbjudan_20200326_1.pdf

2019

28 november - "Save the date" 26 mars 2020! - NAPFP_20200326.pdf

14 oktober - Livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad bestående perifer facialispares, 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170444/FULLTEXT01.pdf

21 augusti - Multiprofessionellt team ger ansiktsförlamade bättre vård, 

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ny-vard-for-ansiktsforlamade-3478029.aspx

2 augusti - Bells pares - Var tredje patient får bestående men, 

https://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/RD/%5bC6RD%5d/C6RD.pdf 

1 juli - Ditt medlemskap bidrar till ökad kunskap om ansiktsförlamning (perifer facialispares), bl a genom att möjliggöra olika typer av aktiviteter, sammankomster och utbildningsinsatser, t ex utbildning av stödpersoner och påverkansarbete. Bli medlem

28 maj - Läs om ansiktsförlamning (perifer facialispares),  https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/ansiktsforlamning-facialis-pares/ 

5 maj - Ny diskussionsgrupp på Facebook "PERIFER FACIALISPARES".

2 maj - Akademiska sjukhuset och facialisparesteamet i Uppsala bjuder in till "Öppet hus" om facialispares (ansiktsförlamning) som uppkommit av annan orsak än stroke, 

https://www.akademiska.se/om-oss/events/alla-evenemang/oppet-hus-om-ansiktsforlamning/

oppet-hus-facialispares-2-maj.pdf


2018 

8 november - Patientföreningen "PERIFER FACIALISPARES" bildas.