PATIENTFÖRENINGEN    PERIFER FACIALISPARES

 

Perifer facialispares (ansiktsförlamning),        orsaker, prognos och behandling

Patientinformation  

Patientinformation - Bells pares KS 2021

https://patientinformation.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR196-1641&docId=DocPlusSTYR196-1641&filename=Facialisparesteamet%2C%20Information%20om.pdf


Facialisteam

https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/ansiktsforlamning-facialis-pares/

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ny-vard-for-ansiktsforlamade-3478029.aspx

https://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/tema-trauma-och-reparativ-medicin/oron-nasa-halshorsel-och-balans/oron-nasa-hals-mottagning-huddinge/ 


Handläggning primärvård

https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/idiopatisk-perifer-facialispares


Artiklar

Facialispares_%20L%C3%A4kartidningen2015_1.pdf

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=217  

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=56

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/17711/Perifer%20facialispares,%20behandling.pdf?a=false&guest=true


Internationella organisationer

https://www.facialpalsy.org.uk/causesanddiagnoses/bells-palsy/

http://facialparalysisfoundation.org/facial-paralysis-webinars/  


Ny medicinsk bedömning (second opinion)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/om-du-inte-ar-nojd/ny-medicinsk-bedomning/


Synpunkter på vården

https://www.ivo.se/for-privatpersoner/om-patientnamnden/ 

https://lof.se/